รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
กรกฎาคม 2565อบรมวันที่ 2, 3, 4, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 02115 / 200ลงทะเบียน
กรกฎาคม 2565อบรมวันที่ 2, 3, 4, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0343 / 200ลงทะเบียน
กรกฎาคม 2565อบรมวันที่ 2, 3, 4, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0443 / 200ลงทะเบียน