รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
สิงหาคม 2565อบรมวันที่ 12, 13, 14, 20 , 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 01180 / 200ลงทะเบียน
สิงหาคม 2565อบรมวันที่ 12, 13, 14, 20 , 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0256 / 200ลงทะเบียน
สิงหาคม 2565อบรมวันที่ 12, 13, 14, 20 , 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 030 / 200ลงทะเบียน
สิงหาคม 2565อบรมวันที่ 12, 13, 14, 20 , 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 043 / 200ลงทะเบียน