รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
ธันวาคม 2565 อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6409.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 01123 / 200ลงทะเบียน
ธันวาคม 2565 อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6409.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 025 / 200ลงทะเบียน
ธันวาคม 2565 อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6409.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 031 / 200ลงทะเบียน
ธันวาคม 2565 อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6409.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 041 / 200ลงทะเบียน