รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
มิถุนายน 2565อบรมวันที่ 11, 12, 13, 18, 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0199 / 200ลงทะเบียน
มิถุนายน 2565อบรมวันที่ 11, 12, 13, 18, 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0218 / 200ลงทะเบียน
มิถุนายน 2565อบรมวันที่ 11, 12, 13, 18, 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0321 / 200ลงทะเบียน
มิถุนายน 2565อบรมวันที่ 11, 12, 13, 18, 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-64 เท่านั้น09.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 049 / 200ลงทะเบียน