วิธีการจองรอบอบรม

  1. เลือกรายการรอบอบรมที่ต้องการเข้าอบรมโดย วันที่ เวลา ห้อง และสถานที่จัดอบรม
  2. กดปุ่ม เพื่อลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูล
  3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ระบบจะให้ท่านพิมพ์ใบยืนยัน เพื่อนำมายืนยันในวันชำระเงินค่าทะเบียน
    • ถ้าไม่พร้อมพิมพ์ใบยืนยันท่านสามารถบันทึก หรือ กลับเข้ามาพิมพ์ใบในภายหลังได้ที่เมนู "ตรวจสอบการลงทะเบียน"
  4. ท่านสามารถกรองรอบตามสถานที่จัดอบรมโดยเลือกจากรายการ Dropdown list สถานที่จัดอบรม เหนือตารางรอบอบรม
  5. ท่านสามารถดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนในรอบเดียวกันได้โดย กดที่วันที่อบรมในแต่ละรอบ


สายวิชาการ
วันที่เริ่มอบรม ข้อมูล สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน