ขั้นตอนการพิมพ์ใบจองรอบทดสอบ

  1. ค้นหาข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้ โดยท่านสามารถค้นหาได้จาก รหัสบุคลากร หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ อีเมล
  2. กดปุ่ม
  3. เลือกพิมพ์ใบจองที่ตรงกับข้อมูลของท่านโดยกดปุ่ม


รหัส ชื่อ - นามสกุล สังกัด ข้อมูลการจอง สถานะ พิมพ์ใบยืนยัน