หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 15-1 ...
2022-02-03 16:53:05
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รอบเดือนพฤศจิกายน 2564
1. ผลอบรมบุคลากรสายวิชาการ .pdf2. ผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ .pdf3. ผลอบรมบุคลากรโรง ...
2021-11-25 11:51:46
ข่าวย้อนหลัง