หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลสอบอบรมบุคลาการประจำเดือนตุลาคม 2563 สายสนับสนุนวิชาการ (รอบ2)
ประกาศผลสอบอบรมบุคลาการประจำเดือนตุลาคม 2563 สายสนับสนุนวิชาการ (รอบ2) ...
2021-03-18 14:59:19
ประกาศผลสอบอบรมบุคลาการประจำเดือนตุลาคม 2563 สายวิชาการ (รอบ2)
ประกาศผลสอบอบรมบุคลาการประจำเดือนตุลาคม 2563 สายวิชาการ (รอบ2) ...
2021-03-18 14:59:36
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
2021-03-18 15:00:08
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสายวิชาการ รอบเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสายวิชาการ รอบเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
2021-03-18 15:07:24
อบรมบุคลากร ส.ค.63
รายละเอียดเข้าอบรมบุคลากร ส.ค. 2563เข้าห้องเรียน ผ่าน Google Meet  :  https://meet.go ...
2021-05-27 09:25:51
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤาสำหรับบุคลากร เดือนเมษายน 63
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-05-27 09:30:49
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ(14-15 และ 21-22 ธ.ค.63)
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ(14-15 และ 21-22 ธ.ค.63) ...
2021-05-27 09:30:41
ประกาศผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 22-23, 29 ก.พ. แล.pdf ...
2021-05-27 09:30:34
ข่าวปัจจุบัน