หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา
จัดสอบและอบรมนักศึกษา

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 1 ห้อง Conference 01, 02
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 1  ห้อง Co ...
2022-10-04 16:02:50
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน กันยายน 2565
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรมเดือน กันยายน 2565 ...
2022-09-27 13:42:18
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรมเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งท ...
2022-09-21 15:55:54
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรมเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งท ...
2022-09-13 15:35:12
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อบรมวันที่ 10, 11, 12, 17 และ 18 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อบรมวันที่  10, 11, 12, 17 และ ...
2022-09-09 15:21:38
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรมเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งท ...
2022-09-08 15:16:15
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่6 และ อบรมรอบพิเศษเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่6
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ   สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรมเดือน พฤษภาคม 2565   ...
2022-09-08 15:13:23
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ โครงการเยียวยา ครั้งที่1/2565 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี(หลักสูตรนานาชาติ) รอบอบรมวันที่ 12, 13, 14, 20, 21 สิงหาคม 2565
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ โครงการเยียวยา ครั้งที่1/2565 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี(หลักสูตรนานาชาติ) ร ...
2022-08-22 15:53:42
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ รอบพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 1 รอบอบรมเดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ รอบพิเศษ  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 1  รอบอบรมเดือ ...
2022-08-16 14:13:23
ข่าวย้อนหลัง