หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 1 ห้อง Conference 01, 02
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 1  ห้อง Co ...
2022-10-04 16:02:50
สสสร. เข้าร่วมการประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
สสสร. เข้าร่วมการประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นม ...
2022-10-04 13:31:00
สสสร. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
สสสร. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-10-03 16:49:15
สสสร. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
สสสร. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอ ...
2022-09-30 16:21:08
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 4
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรมเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งท ...
2022-09-29 16:06:33
ข่าวย้อนหลัง