หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. ประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่จะบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สสสร. ประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่จะบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-07-10 11:45:38