หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
สสสร.จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-07-10 12:53:05