หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.ร่วมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
สสสร.ร่วมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-12-17 10:31:59


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ  พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 31 และศาลาพระกลางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา