หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ สสสร. ตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP​ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการ สสสร. ตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP​ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-12-17 11:22:29

วันที่ 8 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี  ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย SSRU-TEP ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครปฐม  ทั้งนี้ สสสร. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด