หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัลออนไลน์
สสสร.จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัลออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-12-17 11:27:39

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการอบรมวันนี้ มีบทเรียนแบ่งเป็น 4 Part ได้แก่ Listening, Reading, Grammar, and Vocabulary เน้นทักษะการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ต่างๆ