หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สสสร. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-12-29 14:22:51

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ท่านอธิการบดีฯ ได้อวยพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565