หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-03-15 15:48:09


นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13, 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สามารถชำระค่าลงทะเบียนอบรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

https://ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/

ลิงก์แจ้งยืนยันการโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรม

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeDmr5SsFj7m0.../viewform