หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-03-15 14:34:13


    - รอบเช้า  เวลา 09.00 น.

    - รอบบ่าย เวลา 13.00 น.

สถานที่จัดสอบ: สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVIC-19 ครบ 2 เข็มแล้ว หรือแสดงผลตรวจ ATK ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยในวันสอบให้นำหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจ ATK มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย