หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มีนาคม 2565
เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มีนาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-03-15 15:13:09


ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

https://ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/