หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้ หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง
ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้ หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-03-15 15:20:53