หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มีนาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-03-15 15:26:45ลิงก์รายชื่อแต่ละห้องอบรม

https://drive.google.com/.../1tXLtOtY2WJ4pzuJ2UE3iN9MjunD...

หมายเหตุ : 

1. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่ลงทะเบียนอบรมไว้จะถูกย้ายรายชื่อมา ห้อง 1

2. มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรม ที่ห้อง 4 รายชื่อจะถูกย้ายมาห้อง 3

3. ส่วนนักศึกษาที่ย้ายรอบการอบรมจากรอบที่ผ่านมา รายชื่อจะอยู่ที่ห้อง 2

ลิงก์ห้องอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี เดือน  มีนาคม 2565 

ห้อง 1 : meet.google.com/cft-fcyf-tbe

ห้อง 2 : meet.google.com/nud-ypej-yag

ห้อง 3 : meet.google.com/imh-sogh-xxb