หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.ตรวจสอบความสะอาดของโต๊ะทำงานของบุคลากรของสถาบันฯ รวมทั้งห้องต่างๆ ภายในสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
สสสร.ตรวจสอบความสะอาดของโต๊ะทำงานของบุคลากรของสถาบันฯ รวมทั้งห้องต่างๆ ภายในสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-05-18 08:56:39