หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. เข้าร่วมโครงการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สสสร. เข้าร่วมโครงการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-09-15 11:14:41