หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สสสร.จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-10-27 09:55:54


สสสร.จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM สำหรับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในรอบนี้ จะอบรมในวันที่ 22, 23, 24 และ 25 ตุลาคม 2565 เวลา  08.30- 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยมี รศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ เป็นวิทยากร