หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
สสสร.จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-04 11:18:19


สสสร.จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

       วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM สำหรับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในรอบนี้ จะอบรมในวันที่ 22, 23, 24 และ 25 ตุลาคม 2565 เวลา  08.30 - 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.กมลชนก แสนเมือง เป็นวิทยากร