หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ขอเชิญร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-01 10:31:15


ขอเชิญร่วม
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลดโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1LTCm6Vmswpb3NNjcexztSmTWtuF7EyYo/view?usp=sharing
   เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 1  ➡️ https://line.me/ti/g/-d77nw4oy7 
   เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 2  ➡️ https://line.me/ti/g/oGQkWNwcGq 
   เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 3  ➡️ https://line.me/ti/g/LRfRE7Z5tz 
มีแอดมินคอยตอบทุกคำถามค่ะ