หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายท้องถิ่นเบื้องต้น บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ขอเชิญร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายท้องถิ่นเบื้องต้น บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-01 10:30:58


ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายท้องถิ่นเบื้องต้น บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการยกระดับสมรรถนะมีทักษะเชี่ยวชาญกฎหมายท้องถิ่นเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
     รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลดโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1TTjpbWRejl-kxIdAKwVhjWgxLK786R4t/view?usp=sharing
   เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 1  ➡️ https://line.me/ti/g/rKwaIhBJYW 
   เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 2  ➡️ https://line.me/ti/g/clH3uHFLHn 
   เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 3  ➡️ https://line.me/ti/g/47hTZKeb3 
มีแอดมินคอยตอบทุกคำถามค่ะ