หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สสสร. เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-04 10:10:44


สสสร. เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


        ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ นางสาวกัลยากร ทองมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet