หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมการประชุมพิจารณามอบหมายผู้กํากับดูแลตามข้อเสนอแนะ
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมการประชุมพิจารณามอบหมายผู้กํากับดูแลตามข้อเสนอแนะ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-10 15:53:38


ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมการประชุมพิจารณามอบหมายผู้กํากับดูแลตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2564

     ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมการประชุมพิจารณามอบหมายผู้กํากับดูแลตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5