หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. ลงพื้นที่จัดสอบและอบรมภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
สสสร. ลงพื้นที่จัดสอบและอบรมภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-05 11:51:56


สสสร. ลงพื้นที่จัดสอบและอบรมภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

     ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และ นางสาวสุภาพร สารัตน์ นักวิชาการพัสดุ จัดสอบและอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในครั้งนี้