หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน
ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-14 16:33:19


ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน

         ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.20 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามและมอบหมายงานให้กับบุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4