หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. เข้าร่วมการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สสสร. เข้าร่วมการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-22 16:50:23

สสสร. เข้าร่วมการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Google Meet