หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-22 16:51:49


ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

         ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และนางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โดยมีนางสาวกัลยากร ทองมาก และนางสาวสุภาพร สารัตน์ เป็นผู้ควบคุมการสอบ ณ ห้อง 208 อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม