หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจอาคารโครงการอาคารดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565
สสสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจอาคารโครงการอาคารดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-22 16:53:21


สสสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจอาคารโครงการอาคารดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565


          ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบหมายให้ นางบุญทิน ทองยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจอาคารโครงการอาคารดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5