หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รอบเดือนพฤศจิกายน 2564
1. ผลอบรมบุคลากรสายวิชาการ .pdf2. ผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ .pdf3. ผลอบรมบุคลากรโรง ...
2021-11-25 11:51:46
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบอบรมวันที่ 14-15, 21-22 และ 28 สิงหาคม 2564
ผลอบรมภาษาอังกฤษ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (14-15, 21-22, 28 ส.ค. 64).pdf ...
2021-09-03 18:47:28
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ รอบอบรมวันที่ 14-15, 21-22 และ 28 สิงหาคม 2564
ผลอบรมภาษาอังกฤษ บุคลากรสายวิชาการ (14-15, 21-22, 28 ส.ค. 64).pdf ...
2021-09-03 18:44:12
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ รอบวันที่ 6-7และ13-14 กุมภาพันธ์ 2564 (Update 09-05-64)
ผลสอบอบรมบุคลากรรอบเดือนกุมภาพันธ์-สายวิชาการ.pdf (Update 09-05-64) ...
2021-05-09 10:04:03
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564(Update 64-04-08)
ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอ ...
2021-04-08 14:54:35
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรอบเดือนมีนาคม 2564(Update 64-04-08)
ประกาศผลสอบบุคลากรรอบอบรมเดือน มีนาคม 2564 ...
2021-04-08 14:47:02
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 16 มี.ค. 64)
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 16 มี.ค. 64) ...
2021-03-18 14:51:41
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 16 มี.ค. 64)
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 16 มี.ค. ...
2021-03-18 14:52:02
ข่าวย้อนหลัง