หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 15-1 ...
2022-02-03 16:53:05
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รอบเดือนพฤศจิกายน 2564
1. ผลอบรมบุคลากรสายวิชาการ .pdf2. ผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ .pdf3. ผลอบรมบุคลากรโรง ...
2021-11-25 11:51:46
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบอบรมวันที่ 14-15, 21-22 และ 28 สิงหาคม 2564
ผลอบรมภาษาอังกฤษ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (14-15, 21-22, 28 ส.ค. 64).pdf ...
2021-09-03 18:47:28
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ รอบอบรมวันที่ 14-15, 21-22 และ 28 สิงหาคม 2564
ผลอบรมภาษาอังกฤษ บุคลากรสายวิชาการ (14-15, 21-22, 28 ส.ค. 64).pdf ...
2021-09-03 18:44:12
ข่าวย้อนหลัง