หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ รอบวันที่ 6-7และ13-14 กุมภาพันธ์ 2564 (Update 09-05-64)
ผลสอบอบรมบุคลากรรอบเดือนกุมภาพันธ์-สายวิชาการ.pdf (Update 09-05-64) ...
2021-05-09 10:04:03
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564(Update 64-04-08)
ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอ ...
2021-04-08 14:54:35
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรอบเดือนมีนาคม 2564(Update 64-04-08)
ประกาศผลสอบบุคลากรรอบอบรมเดือน มีนาคม 2564 ...
2021-04-08 14:47:02
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 16 มี.ค. 64)
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 16 มี.ค. 64) ...
2021-03-18 14:51:41
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 16 มี.ค. 64)
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 16 มี.ค. ...
2021-03-18 14:52:02
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (Update 04 มี.ค. 64)
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (Update 04 มี.ค. 6 ...
2021-03-18 14:52:13
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ รอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (Update 04 มี.ค. 64)
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ รอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (Update 04 มี.ค. 64) ...
2021-03-18 14:52:25
ประกาศผลสอบอบรบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน ตุลาคม 2563 (Update 04 มี.ค. 64)
ประกาศผลสอบอบรบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน ตุลาคม 2563 (Update 04 มี.ค. 64) ...
2021-03-18 14:52:49
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ รอบเดือน ตุลาคม 2563 (Update 04 มี.ค. 64)
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ รอบเดือน ตุลาคม 2563 (Update 04 มี.ค. 64) ...
2021-03-18 14:53:01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (Update 23 ก.พ.64)
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ...
2021-03-18 14:53:15
ข่าวปัจจุบัน