หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลสอบอบรมบุคลาการประจำเดือนตุลาคม 2563 สายสนับสนุนวิชาการ (รอบ2)
ประกาศผลสอบอบรมบุคลาการประจำเดือนตุลาคม 2563 สายสนับสนุนวิชาการ (รอบ2) ...
2021-03-18 14:59:19
ประกาศผลสอบอบรมบุคลาการประจำเดือนตุลาคม 2563 สายวิชาการ (รอบ2)
ประกาศผลสอบอบรมบุคลาการประจำเดือนตุลาคม 2563 สายวิชาการ (รอบ2) ...
2021-03-18 14:59:36
อบรมบุคลากร ส.ค.63
รายละเอียดเข้าอบรมบุคลากร ส.ค. 2563เข้าห้องเรียน ผ่าน Google Meet  :  https://meet.go ...
2021-05-27 09:25:51
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤาสำหรับบุคลากร เดือนเมษายน 63
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-05-27 09:30:49
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ(14-15 และ 21-22 ธ.ค.63)
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ(14-15 และ 21-22 ธ.ค.63) ...
2021-05-27 09:30:41
ประกาศผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 22-23, 29 ก.พ. แล.pdf ...
2021-05-27 09:30:34
ประกาศผลอบรมบุคลากรสายวิชาการ(22 ก.พ. - 1 มี.ค. 63)
ผลอบรมบุคลากรสายวิชาการ 22-23, 29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 63 ร.pdf ...
2021-05-27 09:30:26
ประกาศผลอบร(ซ่อม)มภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ รอบวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ รอบวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562 (ซ่อมอบรม) ...
2021-05-27 09:30:57
ประกาศผลอบรม(ซ่อม)ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562 (ซ่อมอบ ...
2021-05-27 09:31:03
ข่าวปัจจุบัน