หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนตุลาคม 2565 (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 3 ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนตุลาคม 2565 (รอบพิเศษ) ...
2022-11-26 16:20:38
สสสร. เข้าร่วมการประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3
สสสร. เข้าร่วมการประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3      ในวันพฤหัสบดีที่ ...
2022-11-25 18:20:25
สสสร. จัดการประชุมชี้แจงการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Processes and Social Change (ICSPSC) ครั้งที่ 1
สสสร. จัดการประชุมชี้แจงการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Confe ...
2022-11-25 18:18:40
สสสร. จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
สสสร. จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม      ...
2022-11-25 10:02:43
สสสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจอาคารโครงการอาคารดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565
สสสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจอาคารโครงการอาคารดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คร ...
2022-11-22 16:53:21
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทย ...
2022-11-22 16:51:49
สสสร. เข้าร่วมการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สสสร. เข้าร่วมการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาต่ออาจ ...
2022-11-22 16:50:23
สสสร. เข้าร่วมการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
สสสร. เข้าร่วมการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566        ในว ...
2022-11-22 16:48:49
ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน
ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน         ใ ...
2022-11-14 16:33:19
ข่าวย้อนหลัง