หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา
จัดสอบและอบรมนักศึกษา

ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 1)
ผลสอบซ่อมนักศึกษาป.ตรี อบรมสิงหาคม 2564 Room 1.pdfผลสอบซ่อมนักศึกษาป.ตรี อบรมสิงหาคม 2564 Room 2.pdf ...
2021-09-13 10:30:38
ประกาศผลสอบซ่อมการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนกรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 2)
ผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาป.ตรี เดือนกรกฎาคม 2564 Room 1.pdfผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาป. ...
2021-08-31 15:25:40
ประกาศผลสอบการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนสิงหาคม 2564
ประกาศผลสอบการอบรมภาษาอังกฤษ สิงหาคม 2564 Room1.pdfประกาศผลสอบการอบรมภาษาอังกฤษ สิงหาคม 2564 Room2.p ...
2021-08-30 06:53:25
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมิถุนายน (Update 64-08-14)
ผลสอบซ่อม มิ.ย.64 ห้อง 1.pdfผลสอบซ่อม มิ.ย.64 ห้อง2.pdfผลสอบซ่อม มิ.ย.64 ห้อง3.pdfผลสอบซ่อม มิ.ย.64 ...
2021-08-14 14:46:42
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบเดือนกรกฎาคม 2564
ผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาป.ตรี เดือนสิงหาคม 2564 ห้อง 01.pdfผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาป ...
2021-08-13 13:25:35
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเดือนกรกฎาคม 2564
ประกาศผลสอบอบรมรอบเดือนกรกฎาคม Room 1 .pdfประกาศผลสอบอบรมรอบเดือนกรกฎาคม Room 2 .pdfประกาศผลสอบอบรมร ...
2021-07-29 18:22:32
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมิถุนายน 2564 (Update 64-07-22)
ผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นศ.ป.ตรี เดือนมิถุนายน 2564 (Room 1).pdfผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นศ.ป.ตรี เดื ...
2021-07-22 17:19:21
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมิถุนายน 2564 (Update 10-07-64)
ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน Room 1.pdfผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน Room 2.pdfผลสอ ...
2021-07-10 11:33:24
ข่าวย้อนหลัง