หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา
จัดสอบและอบรมนักศึกษา

สสสร.ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน พฤษภาคม 2565
ลิงก์รายชื่อแต่ละห้องอบรมลิงก์ห้องอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี เดือน พฤษภาคม 2565ห้อง 1 : meet.goog ...
2022-05-17 10:00:03
สสสร.ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และ รอบเดือนเมษายน 2565
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และ รอบเดือนเมษายน 2 ...
2022-05-12 15:35:44
สสสร.ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 2
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 2 ) ...
2022-05-06 09:12:35
สสสร.ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือน เมษายน 2565
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือน เมษายน2565(ครั้งที่1) ...
2022-04-27 14:41:11
สสสร.ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือนกุมภาพันธ์2565และรอบเดือนมีนาคม2565
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือนกุมภาพันธ์และรอบเดือนมีนาคม 2565 ...
2022-04-27 14:12:32
สสสร.ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2565
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2565 ...
2022-05-18 09:20:57
สสสร.ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน เมษายน 2565
ลิงก์รายชื่อแต่ละห้องอบรมhttps://drive.google.com/.../162qwHdlrhuybYbRjjDOOkmBtujT... ...
2022-04-26 12:18:41
สสสร.ประกาศผลสอบซ่อมอบรม เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4
ประกาศผลสอบซ่อมอบรม เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4 ...
2022-04-26 12:19:28
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบอบรมเดือน มีนาคม 2565
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาตรี รอบ อบรมเดือน มีนาคม 2565 ...
2022-04-12 17:14:38
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ รอบที่3
ประกาศผลสอบซ่อมห้อง 1ประกาศผลสอบซ่อมห้อง 4 ...
2022-03-21 09:37:59
ข่าวย้อนหลัง