หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา
จัดสอบและอบรมนักศึกษา

สสสร.ประกาศผลสอบซ่อมอบรม เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4
ประกาศผลสอบซ่อมอบรม เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4 ...
2022-04-26 12:19:28
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบอบรมเดือน มีนาคม 2565
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาตรี รอบ อบรมเดือน มีนาคม 2565 ...
2022-04-12 17:14:38
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ รอบที่3
ประกาศผลสอบซ่อมห้อง 1ประกาศผลสอบซ่อมห้อง 4 ...
2022-03-21 09:37:59
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาป.ตรี รอบเดือนกุมภาพันธ์ ห้อง 01ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ ...
2022-03-07 16:45:03
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มีนาคม 2565
ลิงก์รายชื่อแต่ละห้องอบรมhttps://drive.google.com/.../1tXLtOtY2WJ4pzuJ2UE3iN9MjunD...หมายเหตุ :  ...
2022-03-15 15:26:45
เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มีนาคม 2565
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  https://ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-st ...
2022-03-15 15:13:09
เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัสนักศึกษา 57-64 (เพิ่มเติม) ห้อ ...
2022-03-15 16:09:38
ข่าวย้อนหลัง