หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา
จัดสอบและอบรมนักศึกษา

ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเดือนกรกฎาคม 2564
ประกาศผลสอบอบรมรอบเดือนกรกฎาคม Room 1 .pdfประกาศผลสอบอบรมรอบเดือนกรกฎาคม Room 2 .pdfประกาศผลสอบอบรมร ...
2021-07-29 18:22:32
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมิถุนายน 2564 (Update 64-07-22)
ผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นศ.ป.ตรี เดือนมิถุนายน 2564 (Room 1).pdfผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นศ.ป.ตรี เดื ...
2021-07-22 17:19:21
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมิถุนายน 2564 (Update 10-07-64)
ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน Room 1.pdfผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษเดือนมิถุนายน Room 2.pdfผลสอ ...
2021-07-10 11:33:24
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศผลสอบนักศึกษาป.ตรี อบรมเดือนมิถุนายน 2564 Room 1.pdfประกาศผลสอบนักศึกษาป.ตรี อบรมเดือนมิถุนายน ...
2021-06-30 16:37:35
ประกาสผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนพฤษภาคม 2564 (Update 29-06-2564)
ประกาศผลสอบซ่อม อบรมเดือนพฤษาคม 2564 Room 1.pdfประกาศผลสอบซ่อม อบรมเดือนพฤษาคม 2564 Room 3.pdfประกาศ ...
2021-06-29 13:47:14
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (Update 16-06-64)
ประกาศผลสอบซ่อม รอบอบรมเดือนพฤษภาคม 2564 Room 1.pdfประกาศผลสอบซ่อม รอบอบรมเดือนพฤษภาคม 2564 Room 2.p ...
2021-06-16 17:36:25
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือนเมษายน 2564 (Update 15-06-64)
ประกาศผลสอบซ่อม รอบอบรมเมษายน 2564 Room 2.pdfประกาศผลสอบซ่อม รอบอบรมเมษายน 2564 Room 3.pdf ...
2021-06-15 14:30:26
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวันที่ 15,16,17 และ 22-23 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลอบรม รอบเดือนพฤษภาคม 2564 Room 1.pdfประกาศผลอบรม รอบเดือนพฤษภาคม 2564 Room 2.pdfประกาศผลอบรม ...
2021-05-31 16:57:15
ข่าวย้อนหลัง