หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา
จัดสอบและอบรมนักศึกษา

ประกาศผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1
ประกาศผลสอบซ่อมนักศึกษาป.ตรี อบรมเดือนตุลาคม ห้อง 01-03.pdf ...
2021-11-14 13:29:19
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเดือนกันยายน 2564
ผลสอบซ่อม อบรมนักศึกษา อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Conference Room 03.pdfผลสอบซ่อม อบรมนักศึกษา อบรมเดื ...
2021-10-29 10:08:32
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เดือนตุลาคม 2564
ประกาศผลสอบนักศึกษาป.ตรี อบรมเดือนตุลาคม 2564 (Online _ Conference Room 01).pdfประกาศผลสอบนักศึกษาป. ...
2021-10-26 14:35:48
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 1
ประกาศผลสอบซ่อม อบรมกันยายน 2564 Room 1.pdfประกาศผลสอบซ่อม อบรมกันยายน 2564 Room 2.pdfประกาศผลสอบซ่อ ...
2021-10-26 14:24:39
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาป.ตรี เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2
ผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาป.ตรี เดือนสิงหาคม ห้อง 01-04.pdf ...
2021-09-29 14:46:15
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เดือนกันยายน 2564
รายชื่อนักศึกษาอบรมเดือนกันยายน 2564 Conference Room 01.pdfรายชื่อนักศึกษาอบรมเดือนกันยายน 2564 Conf ...
2021-09-27 15:02:13
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 1)
ผลสอบซ่อมนักศึกษาป.ตรี อบรมสิงหาคม 2564 Room 1.pdfผลสอบซ่อมนักศึกษาป.ตรี อบรมสิงหาคม 2564 Room 2.pdf ...
2021-09-13 10:30:38
ประกาศผลสอบซ่อมการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนกรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 2)
ผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาป.ตรี เดือนกรกฎาคม 2564 Room 1.pdfผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาป. ...
2021-08-31 15:25:40
ข่าวย้อนหลัง