หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 5 ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 5 ...
2022-11-14 16:43:12
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนตุลาคม 2565 (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 1 ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนตุลาคม 2565 (รอบพิเศษ) ...
2022-11-14 16:39:26
ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน
ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน         ใ ...
2022-11-14 16:33:19
สสสร. เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
สสสร. เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 25 ...
2022-11-14 16:28:44
สสสร. ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สสสร. ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายแดสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช ...
2022-11-14 11:30:09
สสสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2565
สสสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2565     &nbs ...
2022-11-09 09:10:36
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษษปริญญษตรี รอบอบรมเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 3 ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 3 ...
2022-11-09 09:03:11
สสสร. ลงพื้นที่จัดสอบและอบรมภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
สสสร. ลงพื้นที่จัดสอบและอบรมภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2022-11-05 11:51:56
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมการประชุมพิจารณามอบหมายผู้กํากับดูแลตามข้อเสนอแนะ
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมการประชุมพิจารณามอบหมายผู้กํากับดูแลตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณ ...
2022-11-10 15:53:38
ประกาศลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-11-04 11:30:30
ข่าวย้อนหลัง