หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ รอบอบรมวันที่ 22, 23, 24 และ 25 ตุลาคม 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  รอบอบรมวันที่ ...
2022-11-04 13:59:43
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ International Conference on Social Processes and Social Change (ICSPSC)
      ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ International Conference on Social P ...
2022-11-04 10:13:13
ผู้อำนวยการ สสสร. ร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
ผู้อำนวยการ สสสร. ร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2          ...
2022-11-04 10:10:29
สสสร. เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สสสร. เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ...
2022-11-04 10:10:44
ขอเชิญร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายท้องถิ่นเบื้องต้น บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายท้องถิ่นเบื้องต้น ...
2022-11-01 10:30:58
บุคลากรของ สสสร. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บุคลากรของ สสสร. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิช ...
2022-11-01 10:13:10
สสสร.จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
สสสร.จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์      ...
2022-11-01 10:08:23
ข่าวย้อนหลัง