หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สสสร. ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-07-10 11:44:48