หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สสสร. จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-08-18 15:26:10