หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
สสสร.จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-11-19 14:47:03