หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในรูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตัลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
สสสร. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในรูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตัลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-08-26 10:53:45