หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
สสสร. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-09-30 16:21:08

สสสร. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และนางสาวกัลยากร ทองมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet