หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
สสสร. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-11-25 18:26:11


สสสร. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และนางสาวกัลยากร ทองมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม  เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet